Vizitka

OSNOVNI PODATKI

Naziv organizacije:                          STOPA , proizvodnja , trgovina in storitve   d.o.o.

Skrajšan naziv organizacije:          STOPA   d.o.o.

Sedež organizacije:                        Bilje 124 M, 5292 Renče

Proizvodna lokacija                        Bilje 124 M, 5292 Renče

Identifikacijska številka za DDV:    SI 97327875

Matična številka:                             5419832000

Osnovni kapital:                               8.763,14 €

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod zaporedno št. reg.vl.: 1/04305/00.

 

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:

Sparkasse d.d.: SI56 3400 0101 1702 216
Nova KBM d.d.: SI56 0475 0000 0621 530
Banca di Credito Cooperativo del Carso Società Cooperativa: IT87 S 08928 64650 012000740314

Direktor: Bore Mitovski
tel: 041 821 641